Formulár pre registráciu do databázy záujemcov o prácu pre NIKA PRESS s.r.o.
Meno
Priezvisko
Pohlavie
eMail
Telefón
Pozícia o ktorú mám záujem
Motivačný text
Štrukturovaný životopis (PDF, DOC, DOCX, TXT, ODT)
Súhlas so spracovaním osobných udajov
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti NIKA PRESS, spol. s r.o. prostredníctvom stránky www.nikapress.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu neurčitú, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.